งานพนักงานขายโครงการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  GOOD FILM CO.,LTD's logo
  บางนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านการขายงานโครงการ
  • มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี
  • มีใบขับขี่ และมีรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาใช้ทำงานได้