งานผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Enwei Group Co., Ltd.'s banner
  Enwei Group Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • ประสบการณ์บริหารงานขายยาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนการขายช่องทางโรงพยาบาลและคลินิก
  • คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมทีมขาย
  บางนา
  • วิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน
  • สร้างกลยุทธ์ของสินค้า
  • ผลักดันสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มองค์กร