งานผู้จัดการแบรนด์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  ELCA (Thailand) Ltd.'s banner
  ELCA (Thailand) Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ในการขายและบริการในสินค้าผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
  • ประสบการณ์บริหารจัดการร้าน ทีมงาน และ ยอดขาย
  • สิ่ื่อสารได้ดี พูดภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาจีนได้
  SF Corporation Public Company Limited's banner
  SF Corporation Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • วางกลยุทธ์การออกแบบด้านภาพและเนื้อหาของแบรนด์
  • สื่อสารการตลาดบริษัทเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
  • บริหาร ควบคุม ดูแล งานสร้างสรรค์และออกแบบ
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์การขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานบริการ
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา