งานผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชีบริหารและการเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
  B-52 Capital Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์
  • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี
  Central Watson Co., Ltd.'s banner
  Central Watson Co., Ltd.'s logo

  Property Development Officer

  Central Watson Co., Ltd.
  คลองเตย
  • Handing budgeting related to lease database
  • Commercial property contact, financial budget
  • Manage lease documents