งานผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  SAFE Fertility Center Co., Ltd.'s banner
  SAFE Fertility Center Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ความท้าทาย
  • การทำงานที่ยืดหยุ่น
  • บรรยากาศเป็นกันเอง
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • ปริญญาโท สาขา MBA,MM หรือ สายงานที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ องค์กร
  • ติดตามและวัดผลแผนกลยุทธ์
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  วังทองหลาง
  • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์
  • ออกสำรวจตลาดในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล
  • ประสานงานกับต่างประเทศ