งานผู้ควบคุมบัญชีและการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด's logo

  Chief Accountant/สมุห์บัญชี

  บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด
  วัฒนา
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
  • อยู่ในตำแหน่งสมุห์บัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของฝ่ายบัญชี
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Manage month end closing proceedings both in accou
  • Manage internal control processes