งานบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 44 ตำแหน่งงาน
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • รับผิดชอบงานด้านเอกสารและรายงานงานฝ่ายบุคคล
  • มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารสำนักงาน
  • สื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
  Silkspan Company Limited's banner
  Silkspan Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล
  • กำกับงานด้าน HRM และ HRD ตามนโยบายบริษัท
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ประเวศ
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์
  • ทักษะการคิดเชิงระบบ,ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์,ผู้นำ
  • ประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 7 ปีขึ้นไป
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Supervisor – Assistant Manager : Direct Sales

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  วัฒนา
  • สรรหา คัดเลือก และบริหารทีมงานขาย
  • ขยายฐานสมาชิกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล
  • ประสบการณ์ด้านงานขายและการบริหารทีมงาน
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Senior HRD

  WINNERGY MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  วังทองหลาง
  • HR, HRD, Senior, Senior HR, Senior HRD
  • Human Resource Development
  • Training, Development
  Media Garden Co., Ltd.'s banner
  Media Garden Co., Ltd.'s logo

  Project Manager

  Media Garden Co., Ltd.
  สวนหลวง
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  PPM Management Co., Ltd.'s banner
  PPM Management Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  • สามารถทำงานเป็นทีม
  • ความขยัน และทำงานภายใต้ความกดดันได้
  Media Garden Co., Ltd.'s banner
  Media Garden Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ทักษะการขายและการบริการลูกค้าที่ดี
  • ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนได้เป็นอย่างดี
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์งานด้าน HRD
  • การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
  • Competency, KPI, Career Path
  S&P Syndicate Public Company Limited's banner
  S&P Syndicate Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ยานนาวาTHB 45K - 55K /เดือน
  • วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของกิจการ
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s banner
  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)'s logo

  Underwriter เจ้าที่รับประกันภัย Non-Motor

  The Viriyah Insurance Public Company Limited (Head Office)
  กรุงเทพมหานคร
  • พิจารณารับประกัน Non – Motor
  • ปริญญาตรีด้านการประกันภัย
  • มีทักษะการเจรจาที่ดี
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)'s logo

  Area Support

  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited (UOB)
  วังทองหลาง
  • Area Support
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
  • วางแผนการจัดพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo

  Database Administration Specialist

  Thai Life Insurance Public Company Limited
  ดินแดง
  • ดูแลระบบฐานข้อมูล PostgreSQL, MySQL, MSSQL
  • ประสบการณ์การใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux 2 ปี
  • ออกแบบ และปรับปรุงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo

  Post Underwriting Evaluation (Staff)

  Thai Life Insurance Public Company Limited
  ดินแดง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี พยาบาล เทคนิคการแพทย์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทางด้านการแพทย์
  ถัด ไป