งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 67 ตำแหน่งงาน
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  ปทุมวัน
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 30K - 45K /เดือน
  • Challenging yourself by working with startup
  • Accounting from Retail business
  • Managing overall Accounting Department and hand-on
  Lert Global Group Co., Ltd.'s banner
  Lert Global Group Co., Ltd.'s logo
  ห้วยขวาง
  • 5-10 years experiences in accounting department
  • Responsible to handle petty cash
  • Bachelor’s Degree Major in Accounting
  JF Hillebrand (Thailand) Ltd.'s banner
  JF Hillebrand (Thailand) Ltd.'s logo
  บางนา
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s banner
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s logo
  วัฒนาTHB 55K - 70K /เดือน
  • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Nantawan Management Co., Ltd.'s banner
  Nantawan Management Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านงานบัญชี
  • พร้อมเรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมใหม่ ๆ
  China Railway Construction (Southeast Asia) Co., Ltd.'s banner
  China Railway Construction (Southeast Asia) Co., Ltd.'s logo

  Accountant/เจ้าหน้าที่บัญชี

  China Railway Construction (Southeast Asia) Co., Ltd.
  ห้วยขวาง
  • Bachelor’s degree or higher in Accounting related
  • Experiences in construction company accounting
  • account receivable, account payable.
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • Accounting,ERP,Oracle,Tax
  • Near MRT สุทธิสาร
  • Financial,Audit,Budget
  Premier Group of Companies's banner
  Premier Group of Companies's logo
  ประเวศ
  • CPA, Financial
  • Variety Business Unit , Accounting Management
  • System Development, Tax Planning
  ห้วยขวาง
  • งานบัญชี
  • นักบัญชี
  • สำนักงานบัญชี
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Accounting Executive (AR-AP)

  SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED
  บางกะปิ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
  • สามารถใช้งานระบบ Microsoft office
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Senior Officer : Accounting Information System

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  วัฒนา
  • กำหนดรายการบันทึกบัญชีในระบบ Core System
  • จัดทำ Core System - GL Parameter
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทางบัญชี (AIS)
  ถัด ไป