งานนักวิเคราะห์ทางการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • งานด้านวิเคราะห์การเงิน และการลงทุน
  • ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหา
  • ประสานงาน รับส่งข้อมูลกับบุคคลภายนอก
  G Capital Public Company Limited's banner
  G Capital Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของบริษัท
  • มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอ
  • ผ่านการทำงานจากบริษัท มหาชน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ระดับข้อมูลทั่วไป งบการเงิน
  • จัดทำคำขออนุมัติเครดิต (Credit write-up)
  • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's banner
  D.T.C. Enterprise Public Company Limited's logo
  บางนา
  • ร่วมกำหนดนโยบายการเงินเพื่อจัดการ,ตรวจสอบCashflow
  • ดูแลพิจารณาเครื่องมือทางการเงิน ตราสารอนุพันธ์
  • ตรวจสอบเงินสดในบัญชี แผนการใช้เงินสด
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
  • ประสบการณ์การใช้ SAP
  • ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  พญาไท
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Principal Healthcare Company Limited's banner
  Principal Healthcare Company Limited's logo
  วัฒนา
  • มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทมหาชน
  • มีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี (CPA)
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี