งานธุรการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 63 ตำแหน่งงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีทักษะด้านการสื่อสารในทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีด้าน Microsoft Office
  B.Grimm Power PCL.'s banner
  B.Grimm Power PCL.'s logo
  บางกะปิ
  • ประสบการณ์งานธุรการส่วนSolar Rooftop
  • สามารถใช้โปรแกรม EXCEL และ WORD ได้ดี
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง
  Pico (Thailand) Public Company Limited's banner
  Pico (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางนา
  • การติดต่อประสานงาน หรืองานธุรการ 1-3 ปี
  • MS Office, ละเอียดรอบคอบ, การติดต่อกับผู้อื่น
  • ภาษาอังกฤษ, บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ดูแลงานด้านการสรรหา ว่าจ้าง
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างสาขาได้
  • มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Dusit Thani Public Company Limited's banner
  Dusit Thani Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
  • ประกันกลุ่ม
  • ็ัHybrid Work
  กรุงเทพมหานครTHB 13K - 15,999 /เดือน
  • ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม SPSS ได้
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  ดินแดง
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า มีใจรักการบริการ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี มีทักษะการสื่อสารดี
  • สามารถทำงานได้จากทั้งที่บ้านและที่ออฟฟิศ
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s banner
  Talka Talka Digital Media Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Up to THB 30,000, Hybrid ทำงานที่บ้านทุกวันพุธ
  • ประกันกลุ่ม ประกันผู้ป่วยนอก ทำฟันทุกปี
  • ละเอียด เข้าใจงานเอกสาร บัญชี ภาษี มีประสบการณ์
  ถัด ไป