งานผู้จัดการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Innolatex (Thailand) Limited's logo
  สงขลา
  • มีทักษะการเป็นผู้นำทีม
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อทั้งหมด
  • สื่อสารภาษษอังกฤษได้ดีเยี่ยม
  Innolatex (Thailand) Limited's logo
  สงขลา
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี, พอลิเมอร์
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับน้ำยาง
  • มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมน้ำยาง