งานสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Qualitech Public Company Limited's banner
  Qualitech Public Company Limited's logo
  ระยอง
  • มีใบรับรองงาน API 510
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน Inspection
  • สัมภาษณ์และปฏิบัติงานที่จังหวัดระยอง