งานฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Bridgestone Specialty Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Production Supervisor/หัวหน้างานฝ่ายผลิต

  Bridgestone Specialty Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
  ระยอง
  • ประสบการณ์หัวหน้างานอย่างน้อย3ปี
  • ประสบการณ์Production อย่างน้อย 4 ปี
  • เพศชายอายุ 30 - 35 ปี