งานบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  NV GOTION COMPANY LIMITED's banner
  NV GOTION COMPANY LIMITED's logo
  ระยองTHB 13K - 24,999 /เดือน
  • ปฏิบัติงานที่สวนอุตสาหกรรม SEP2 ปลวกแดง ระยอง
  • เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัย
  • ธุรกิจผลิต/ประกอบ Battery Module และ Battery Pack