งาน help desk
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 จาก 11 ตำแหน่งงาน
  Advanced Information Technology Public Company Limited's banner
  Advanced Information Technology Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • พนักงานสัญญาจ้างสัญญาปีต่อปี
  • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคด้านNetworkให้ลูกค้าทางโทรศัพท์
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบ network TCP/IP
  Optiwise's banner
  Optiwise's logo
  สาทร
  • นักศึกษาจบใหม่ หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้พื้นฐาน HTML, CSS, Javascript
  • ออฟฟิสใกล้ BTS ศาลาแดง / MRT ลุมพินี