งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Britania Company Limited's banner
  Britania Company Limited's logo
  บางนา
  • ประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างน้อย 7 ปี
  • มีประสบการณ์ในระดับบริหาร
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พิจารณาพิเศษ