งานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 66 ตำแหน่งงาน
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี วิศกรรรมไฟฟ้า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's banner
  Frasers Property Home (Thailand) Co.,Ltd's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Conventional, Precast, Tunnel form
  • รังสิต, พระราม9, บางแค, พระราม2, นนทบุรี
  • ประสบการณ์โครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ
  TC RENEWABLE ENERGY CO., LTD.'s logo
  ห้วยขวาง
  • Support team sales
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอ
  • สามาถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  พระโขนง
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต
  • ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
  • มีวุฒิภาวะ ภาวะผู้นำ คิดบวก มีทัศนคติที่ดี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • มีประสบการณ์บำรุงรักษา rotating equipment/machine
  • Rotating e.g. Pump, Compressor, Steam, Gas Turbine
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  Automation Service Co., Ltd.'s banner
  Automation Service Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบ CCTV Network
  • มี Commission ค่าออกแบบ + Bonus ให้
  • มีส่งอบรมเพื่ออัพเดต technology และสินค้าใหม่ๆตลอด
  ถัด ไป