งานพนักงานต้อนรับ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Central Group (Corporate Unit)'s banner
  Central Group (Corporate Unit)'s logo

  Customer Service

  Central Group (Corporate Unit)
  บางรัก
  • Customer Service
  • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  • พนักงานต้อนรับลูกค้า
  กรุงเทพมหานครTHB 45K - 70K /เดือน