งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  วัฒนาTHB 25K - 35K /เดือน
   Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
   Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
   ปทุมวัน
   • มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
   • มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัท
   • ใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point และ Mac5 ได้
   Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's banner
   Thai Nakarin Hospital Public Company Limited's logo
   บางนา
   • ตรวจสอบ การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
   • ตรวจสอบระบบคิดเงินผู้ป่วย ตามแผนที่กำหนด
   • ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การรับ –จ่ายเงิน
   SPS MEDICAL CO., LTD.'s banner
   SPS MEDICAL CO., LTD.'s logo
   คลองสาน
   • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
   • วางแผนการด้านการตลาดและการขายได้เป็นอย่างดี
   • กำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารยอดขาย