งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  วัฒนาTHB 25K - 35K /เดือน
   SPS MEDICAL CO., LTD.'s banner
   SPS MEDICAL CO., LTD.'s logo
   คลองสาน
   • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
   • วางแผนการด้านการตลาดและการขายได้เป็นอย่างดี
   • กำหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารยอดขาย