งานผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s banner
  บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)'s logo
  ห้วยขวางTHB 55K - 159,999 /เดือน
  • สาขาบริหารธุรกิจ / บริหารจัดการ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านงานบริหาร 5 ปี
  • มีความรู้การบริหารจัดการฝ่ายปฏิบัติการ
  ห้วยขวาง
  • สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี
  • มีทักษะในการสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
  • มีประสบการในการบริหารจัดการ นำทีม