งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 33 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • บัญชี Accounting Information System
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • Data Collection, Processing, Management
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  Phrapradaeng
  • มี CPD (Continuing professional development)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • จัดทำงบการเงินประจำปี
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  WattanaTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  NANDA TRADE CO., LTD.'s logo
  Suanluang
  • ปริญญาตรีถึงปริญญาโท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประสบการณ์งานธุรกิจF&B, สินค้า Trading
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • บริหารงานบัญชีต้นทุนผลิต ต้นทุนมาตรฐาน
  • สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปี
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  WSMART (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน
  • 6-10 ปี ในด้านงานบัญชีและการเงิน
  • CPD หรือ CPA จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  Bangrak
  • บริหารจัดการและควบคุมงานด้านบัญชีลูกหนี้
  • บันทึกบัญชีและระบบบัญชีต่าง ๆ
  • จัดทำภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s banner
  Terabyte Plus Public Co., Ltd. (TERA)'s logo
  Huaykwang
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงินมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานในระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  • วันที่ต้องการเริ่มงาน: เร็วที่สุด
  QTCG Co., Ltd's banner
  QTCG Co., Ltd's logo
  Dindaeng
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงินหรือสาขาที่เกี่ยว
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี อย่างน้อย 5- 7 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • AR & Payment
  • งานบริหารจัดการติดตามลูกหนี้และการชำระเงิน
  • มีประสบการณ์ติดตามลูกหนี้ (โครงการอสังหาริมทรัพย์)
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • Financial and Accounting Manager
  • สถานที่ทำงานติด BTS/MRT (Siam Square)
  • หยุด 2 วัน/สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ีมีความรู้มาตรฐานบัญชี ภาษีอากร ต้นทุน ปิดงบบริษัท
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ SAP (ERP) ได้
  A Ramen Co., Ltd.'s banner
  A Ramen Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • ประสบการณ์การทำงานบัญชีต้นทุน 3 ปี
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ ระบบงาน ERP ได้
  • โบนัส, คอร์สพัฒนาทักษะ, ตรวจสุขภาพประจำปี
  ถัด ไป