งานประสานงานฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Ookbee Co., Ltd.'s banner
  Ookbee Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • การศึกษา สาขาการบัญชี/การจัดการทั่วไป
  • ประสบการณ์ด้าน Sales Coordinator 1ปี
  • มีประสบการณ์ยื่นเอกสาร E-Bidding กับองค์กรของรัฐ