งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 370 ตำแหน่งงาน
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  สาทร
  • เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ (AP/AR)
  • มีความรู้และประสบการณ์ในงานบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • มีประสบการณ์ในการใช้งาน SAP
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • AR & Payment
  • งานบริหารจัดการติดตามลูกหนี้และการชำระเงิน
  • มีประสบการณ์ติดตามลูกหนี้ (โครงการอสังหาริมทรัพย์)
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s banner
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • สวัสดิการดี มีอาหารฟรี
  • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • GL & Reporting
  • งานปิดบัญชีและจัดทำงบการเงิน
  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS และ IFRS
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • Training and Development for Career Growth
  • 5-day work week, Yearly Bonus, Group Insurance
  • Close to MRT Samyan / BTS Saladaeng
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ควบคุม ดูแลตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีงานก่อสร้าง
  • ควบคุมดูแลสินทรัพท์ถาวร รวมถึงตรวจนับสินทรัพท์ถาวร
  • มีความรู้มาตรฐานบัญชี TFRS15
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  บางรัก
  • บริหารจัดการและควบคุมงานด้านบัญชีลูกหนี้
  • บันทึกบัญชีและระบบบัญชีต่าง ๆ
  • จัดทำภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • ตรวจสอบรายการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชี3-5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  ถัด ไป