งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 91 ตำแหน่งงาน
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 3 ปี
  • มีใบอนุญาตผู้ทำบัญชี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์งานในด้านสายงาน บัญชี-การเงิน
  • มีความรู้ด้านการปิดงบบัญชี การรับชำระ ติดตามหนี้
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี ต้นทุน ภาษี 2 ปี+
  • งานบัญชีต้นทุน (ธุรกิจร้านอาหาร และ QSR)
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  CBRE (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีความรู้ด้านงานบัญชีในระบบอาคารสำนักงานหรือคอนโด
  • บัญชีเจ้าหนี้(AP),ลูกหนี้(AR), GL และปิดงบบัญชี
  • สามารถทำภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  DindaengTHB 25K - 35K /เดือน
  • จบปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือเคยทำงานด้านบัญชี
  • ชื่นชอบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานบัญชี, ภาษี
  • มีความสนใจข่าวสารงานบัญชี ทันโลก ทันเหตุการณ์
  LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED's logo

  Accounting & Administrative Officer (at Rama3)

  LEO GLOBAL LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Bangkor-laem
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
  • ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก
  Com7 Public Company Limited's banner
  Com7 Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ผู้เชี่ยวชาญหรือหัวหน้างาน
  • มีประสบการณ์ตรงทางด้านสายงาน
  • บัญชี,ตรวจสอบบัญชี,ปิดบัญชี
  Wattana
  • วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word ,Excel
  Connect Diagnostics Co., Ltd.'s banner
  Connect Diagnostics Co., Ltd.'s logo

  Junior Accountant

  Connect Diagnostics Co., Ltd.
  Bangkok
  • การบันทึกรายการทางบัญชี A/R, A/P, GL,
  • งานบัญชี การวิเคราะห์ และการทำรายงาน 2 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้ Program Express จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
  Nantawan Management Co., Ltd.'s banner
  Nantawan Management Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านงานบัญชี
  • พร้อมเรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมใหม่ ๆ
  Italian-Thai Development Public Company Limited's banner
  Italian-Thai Development Public Company Limited's logo

  Accountant/ เจ้าหน้าที่บัญชี

  Italian-Thai Development Public Company Limited
  Huaykwang
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี
  • อายุงาน 0-3 ปี
  SmartSearch Recruitment's banner
  SmartSearch Recruitment's logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 7 ปีในภาคการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านการคลังจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s banner
  Puun Intelligent Co., Ltd.'s logo
  Dindaeng
  • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชี
  • ต้องการเปลี่ยนสายงานบัญชีแต่ยังใช้ความรู้ด้านบัญชี
  • รักในการให้บริการ ชอบติดต่อเจรจา มนุษยสัมพันธ์ดี
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo

  Accountant/พนักงานบัญชี

  Premier Business Inter Co., Ltd.
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3-5 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
  KlongtoeyTHB 20K - 25K /เดือน
  • มีประสบการณ์โปรแกรม ERP
  • มีความรู้ด้านเจ้าหนี้
  • สามารถใช้โปรแกรม EXCEL ในระดับดี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  นักวิเคราะห์ (FSD)/Analyst

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงิน
  • RPA, Power BI, Power App, Excel Macro
  • ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานบัญชีและเทคโนโลยีทางการเงิน
  ถัด ไป