งานวิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Asset World Corp Public Company Limited (Terragro Fertilizer)'s banner
  Asset World Corp Public Company Limited (Terragro Fertilizer)'s logo
  อยุธยา
  • Procurement Engineer,Procurement Engineering Manag
  • จัดซื้อโครงการ,จัดซื้อวิศวกรรม,จัดซื้อโยธา
  • วิศวกรจัดซื้อ,ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมจัดซื้อ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo

  Engineer(SED)/วิศวกร(SED)

  Betagro Public Company Limited
  ลพบุรี
  • วิศวกรรม,ไฟฟ้า, เครื่องกล, อุตสาหการ, อาหาร, คอม
  • ซ่อมบำรุงรักษาและการจัดเก็บ
  • พัฒนา Application