งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s logo
  อยุธยา
  • HRBP Manager
  • HR Manager
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล