งาน hr business partner
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 151 ตำแหน่งงาน
  Dusit Thani College's banner
  Dusit Thani College's logo
  Pravet
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งพูดและเขียน
  • เชี่ยวชาญในกระบวนการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร
  • เชี่ยวชาญการจัดกิจกรรมพนักงาน สร้างความสามัคคี
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองที่ดี
  • มีความกระตือรือร้น ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • ชอบทำกิจกรรม เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Yannawa
  • Human Resources Management
  • 5+ years experience in HR position
  • Strong leadership and analytical skill
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • บริหารทรัพยากรบุคคล , กลยุทธ์ด้าน HR ,
  • Human resource , จัดการทรัพยากรมนุษย์ ,
  • ผู้บริหารเพื่อวางแผน
  G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  G4S Security Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • Leading recruitment / talent acquisition team
  • Working with a friendly and supportive team
  • Joining a well recognized international company
  MAKEIO CO., LTD.'s banner
  MAKEIO CO., LTD.'s logo
  Pathumwan
  • ทำงานโดยตรงกับเจ้าของบริษัท โอกาสเติบโตสูง
  • โปรแกรม HR สมัยใหม่ ควบคุมง่าย ว่องไว
  • เนื้องานหลากหลาย พร้อมเรียนรู้ได้ในสายงาน
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  • มีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สวัสดิการและสิทธิ์ผลประโยชน์ดีเยี่ยม
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานวันหยุด และ ทำงานเป็นกะได้
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • โอกาสในการบริการและพบปะลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ
  • โอกาสในการใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
  • โอกาสเรียนรู้สภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กรชั้นนำ
  ถัด ไป