งาน hr business partner
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 138 ตำแหน่งงาน
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  บางรัก
  • ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงาน
  • พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์ ระบบงานด้าน HR
  • ประการณ์การทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล 7ปีขึ้นไป
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • ฝึกงานช่วงเม.ย.-พ.ค.66 มีหนังสือรับรองการฝึกงาน
  • ทำงานที่สิริแคมปัส จ - ศ (เวลา 9.00 - 17.30 น.)
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • Super Luxury Real Estate Business
  • Purchasing Manager
  • Have Real Estate Business Experience
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจเรื่องมารยาท
  • แก้ปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  ปทุมวัน
  • Completion of two years of college or university
  • 3 yrs exp in recruitment, job analysis/evaluation
  • TOEIC score of at least 855 with your application
  NAO Global Co., Ltd.'s banner
  NAO Global Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และกฏหมายแรงงานต่างด้าว
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชี
  • ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
  • มีประสบการณ์ในด้านสายการบัญชี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งานธุรการ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤในระดับดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การจัดงฝึกอบรมอย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Bachelor’s Degree Accounting/Finance
  • 5 years work experience in Fixed Assets or Audit
  • Communication in Both Thai and English
  US Embassy Bangkok's banner
  US Embassy Bangkok's logo
  ปทุมวัน
  • Completion of high school is required
  • 1 yr of administration, customer service exp.
  • TOEIC score at least 600
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือ พยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลหรือองค์กรอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถในการใช้ Excel ในระดับดี
  ถัด ไป