งาน hr business partner
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 141 ตำแหน่งงาน
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  • ฝึกงานช่วงเม.ย.-พ.ค.66 มีหนังสือรับรองการฝึกงาน
  • ทำงานที่สิริแคมปัส จ - ศ (เวลา 9.00 - 17.30 น.)
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 70K - 89,999 /เดือน
  • Super Luxury Real Estate Business
  • Purchasing Manager
  • Have Real Estate Business Experience
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่ใจเรื่องมารยาท
  • แก้ปัญหาโดยใช้หลักการและเหตุผล
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  บางรัก
  • ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงาน
  • พัฒนาและดำเนินการ กลยุทธ์ ระบบงานด้าน HR
  • ประการณ์การทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล 7ปีขึ้นไป
  Chic Republic Public Company Limited's banner
  Chic Republic Public Company Limited's logo
  บางกะปิ
  • มีประสบการณ์บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • มีความรู้เรื่องด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม ภาษี
  • มีความชำนาญในงานฝึกอบรม ธุรการ จัดซื้้อฯลฯ
  NAO Global Co., Ltd.'s banner
  NAO Global Co., Ltd.'s logo
  พระโขนงTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
  • มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน และกฏหมายแรงงานต่างด้าว
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science/IT
  • C#, Visual Basic; Server : SQL Server
  • Writing and developing Software and Application
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s banner
  Calbee Tanawat Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Manage & follow up orders and keep updating.
  • Prepare sales and product data to support sales.
  • At least 2 – 5 years working experience in Export.
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด หรื่อที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ Support Sales หรืองานการขาย 3-5 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานเวชระเบียนอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์
  • ออกแบบแผนการตลาดเพื่อขยายฐานผู้ลงทุน
  • ร่วมพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมงานการตลาดบริษัทสมาชิก
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
  • 0-5 ปีในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC Score > 600)
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดี (TOEIC Score > 600)
  ถัด ไป