งานเลขานุการผู้บริหาร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 จาก 18 ตำแหน่งงาน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการผู้บริหาร
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีความรู้ในกฏระเบียบขององค์กร
  Miwcom Co., Ltd.'s banner
  Miwcom Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • Fresh Graduate Welcomed / Good command in English!
  • Experience Business Trip with MD over the World!!!
  • Challenge your New Experience and Change your LIFE
  E-M POWERMENT CO., LTD.'s logo
  บางรัก
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ Personal Assistant, Secretary 1 ปี
  • บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบ
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's banner
  Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage's logo
  ปทุมวัน
  • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร, งานเอกสาร
  • ดูแลตารางงานและการนัดหมายประชุมของผู้บริหาร
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานเลขานุการ
  • ภาษาอังกฤษดี มีทักษะด้าน Digital Literacy
  • บริหาร จัดการ วางแผน ประสานงานด้านเลขานุการ
  SAAM Development Public Company Limited's banner
  SAAM Development Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการมาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • ดูแลรับผิดชอบการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
  • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน