งานเจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 102 ตำแหน่งงาน
  Prime Road Power Public Company Limited's banner
  Prime Road Power Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ควบคุม ดูแลตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีงานก่อสร้าง
  • ควบคุมดูแลสินทรัพท์ถาวร รวมถึงตรวจนับสินทรัพท์ถาวร
  • มีความรู้มาตรฐานบัญชี TFRS15
  AK GO TOUR&TRAVEL CO., LTD.'s banner
  AK GO TOUR&TRAVEL CO., LTD.'s logo
  Prakanong
  • ความรู้ความเข้าใจงานด้านบัญชี
  • จัดการเรื่องสรรพากร
  • จัดการเรื่องภาษีและใบเสร็จ
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • เจ้าหน้าที่บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ (AP/AR)
  • มีความรู้และประสบการณ์ในงานบัญชี เจ้าหนี้/ลูกหนี้
  • มีประสบการณ์ในการใช้งาน SAP
  Property Perfect Public Co.,Ltd's banner
  Property Perfect Public Co.,Ltd's logo
  Huaykwang
  • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และภาษาอังกฤษได้ดี
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Bangkok
  • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 - 3 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ตรวจเอกสารบัญชีและภาษีอากร
  • มีความรู้ในด้านงานระบบบัญชี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น SAP
  Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited's banner
  Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • เคยทำงานด้านบัญชี AP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Ookbee Co., Ltd.'s banner
  Ookbee Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • การศึกษา สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี 2 ปี
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s banner
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • สวัสดิการดี มีอาหารฟรี
  • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  Initial Estate Co., Ltd.'s banner
  Initial Estate Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • บัญชีด้านรับ 1 ตำแหน่ง และ ด้านจ่าย 1 ตำแหน่ง
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ทำงาน5วัน/สัปดาห์,ประกันกลุ่ม,โบนัสตามผลประกอบการ
  UBIS (ASIA) Public Company Limited's logo
  Wattana
  • ตั้งหนี้เจ้าหนี้อื่นๆ และบันทึกค่าใช้จ่าย
  • ติดตามใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
  • จัดทำรายงานทางบัญชี
  GoIPNow Co., Ltd.'s logo
  SuanluangTHB 16K - 24,999 /เดือน
  • เงินเดือน 17000-20000 ตามประสบการณ์
  • หยุดเสาร์-อาทิตย์เเละนักขัตฤกษ์
  • พนักงานบัญชี
  A Ramen Co., Ltd.'s banner
  A Ramen Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • ประสบการณ์การทำงานบัญชีต้นทุน 3 ปี
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ ระบบงาน ERP ได้
  • โบนัส, คอร์สพัฒนาทักษะ, ตรวจสุขภาพประจำปี
  ถัด ไป