งานสัญญาจ้าง
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Shellhut Entertainment Co., Ltd.'s banner
  Shellhut Entertainment Co., Ltd.'s logo
  พระโขนง
  • ล่ามภาษาไทย-จีน ระดับ HSK5-6 และงานสัญญาจ้าง 2 ปี
  • สถานที่ทำงานใกล้ BTS ปุณณวิถี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านแอนิเมชั่นหรือภาพยนต์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
  • จัดเตรียมเอกสารการใช้งานระบบ
  • มีความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษ
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน IT
  • มีทักษะในการรับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า
  • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบสู
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ติดตามการดำรงฐานะการเงินและการจัดส่งรายงาน
  • Monitor Daily Operation เกี่ยวกับ ค่าความเสี่ยง
  • รู้ Risk Management และ Financlal Model เบื้องต้น
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s banner
  Berlin Pharmaceutical Industry Co., Ltd.'s logo
  ราชเทวี
  • มีประสบการณ์ทำงานในแผนกบุคคลหรือเกี่ยวข้อง3-4ปี
  • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ชอบกิจกรรมติดต่อประสานงาน
  • ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  MAKEIO CO., LTD.'s banner
  MAKEIO CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • ทำงานโดยตรงกับเจ้าของบริษัท โอกาสเติบโตสูง
  • โปรแกรม HR สมัยใหม่ ควบคุมง่าย ว่องไว
  • เนื้องานหลากหลาย พร้อมเรียนรู้ได้ในสายงาน
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีสาขา บัญชี การเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ
  • รักงานบริการ มีความละเอียด รอบคอบ มีตรรกะการคำนวณ
  • เข้าใจ และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  ดินแดง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการประสานงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะการจัดทำ Presentation