งานผู้บริหารด้านการพัฒนาธุรกิจ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 37 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s banner
  THE MALL GROUP CO., LTD. ( HEAD OFFICE )'s logo
  บางกะปิ
  • ร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนด้านนโยบาย HR
  • จัดทำรายงานสรุปวิเคราะห์นโยบาย HR
  • มีประสบการณ์ด้าน PMS อย่างน้อย 3 ปี
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  สวนหลวง
  • บริหารทรัพยากรบุคคล , กลยุทธ์ด้าน HR ,
  • Human resource , จัดการทรัพยากรมนุษย์ ,
  • ผู้บริหารเพื่อวางแผน
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s banner
  MEISTER TECHNIK CO., LTD.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ทุกรุ่น
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สายงานตัวแทนจำหน่าย และประสบการาณ์ด้านการขายรถยนต์
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • บริหารและพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • Incident Management
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • ปริญญาตรีขี้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์การลงทุน
  • มีความรู้ด้านบัญชี การเงิน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  บางรัก
  • วิเคราะห์การลงทุน การบริหารการเงิน 5 - 10 ปี
  • ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  • วิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ ประเมินคู่ค้า
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  ยานนาวา
  • วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่าย
  • วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s banner
  Creative Economy Agency (Public Organization)'s logo
  บางรัก
  • พัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • บริหารเครือข่ายของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
  Jaspal Co., Ltd.'s banner
  Jaspal Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรี, มีภาวะผู้นำ และ บริหารทีมขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์บริหารทีมขาย, บริหารยอดขาย
  • มีประสบการณ์การบริหารร้านค้า สินค้าแฟชั่น
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  ยานนาวา
  • Product Marketing บริหารผลิตภัณฑ์
  • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  PANUS INTERFOODS's banner
  PANUS INTERFOODS's logo
  บางกะปิTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ลุยตลาดอาหาร สร้างธุรกิจให้โต ลงมือทำได้จริง
  • มี Passion รักอาหาร ชอบกิน ชอบสังเกต+วิเคราะห์
  • บริษัทเล็กและมีโอกาสให้พัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลา
  ถัด ไป