งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ดูแลเขตการขายทุกภาค
  • กำหนดแผนการขายเชิงรุก
  • วิเคราะห์สถานการณ์ยอดขาย
  Chumporn Palm Oil Industry Public Co., Ltd.'s banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ 8-10 ปี ด้านการตลาด
  • Consumer product ,FMCG or Food Industry.
  • Able to travel & own car
  Sing Sanguan & Sons Co., Ltd.'s logo
  พระประแดงTHB 25K - 35K /เดือน
  • บริหาร Sales & PC ( ห้าง Modern Trade )
  • มีทักษะการขาย / เจรจาต่อรอง
  • ประเภทธุรกิจ Trading