งานผู้จัดการฝ่ายผลิต
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  SIPHYA FURNITURE CO., LTD.'s logo
  พระประแดง
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต,make to order,โรงงานเฟอร์นิเจอร์
  • งานโครงการรับเหมาตกแต่งภายใน,เฟอร์นิเจอร์ built-in
  • ตกแต่งส่วนกลางและห้องพัก โรงแรม, คอนโด, อื่นๆ