งานผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  Digital Focus Co., Ltd.'s banner
  Digital Focus Co., Ltd.'s logo
  บางกะปิ
  • เงินเดือน 40,000-60,000 บาท
  • งานประจำเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล
  • กรุงเทพมหานคร
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  บางรัก
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม