งานผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  บางนา
  • วิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน
  • สร้างกลยุทธ์ของสินค้า
  • ผลักดันสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มองค์กร
  IT City Public Company Limited's banner
  IT City Public Company Limited's logo
  ราชเทวี
  • มีประสบการณ์เรื่องการเจรจาต่อรอง
  • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์มือถือ
  • วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดมือถือได้ดี
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s banner
  Biopharm Chemicals Co., Ltd.'s logo
  วัฒนา
  • ประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาดในธุรกิจยา 2 ปี
  • สามารถอ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้และเข้าใจ
  • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยา
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • ท้าทายความสามารถ
  • พัฒนาทีมงานที่มีศักยภาพ
  • การเติบโตในสายงานอย่างยั่งยืน
  JST ERP Software (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  JST ERP Software (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  วังทองหลาง
  • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
  • จัดการดุแลบุคลากรBOI จัดทำวีซ่าBOI
  • จำเป็นต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี