งานผู้จัดการทั่วไป
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • Data Support & Research (Commercial), Big Data
  • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ข้อมูล 5 ปีขึ้นไป
  • ภาษาอังกฤษดี, มีทักษะด้านการทำ Smart Report (BI)
  JAC Recruitment Thailand's banner
  JAC Recruitment Thailand's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทางด้านธุรกิจเม็ดพลาสติก
  • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
  • สถานที่ กรุงเทพมหานคร