งานประสานงานฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  บริษัท โลตัสโฮมดีไซน์ จำกัด's banner
  บริษัท โลตัสโฮมดีไซน์ จำกัด's logo
  วัฒนาTHB 25K - 44,999 /เดือน
  • Sales Designer/ Interior Design
  • สามารถเดินทางไปยัง Site งานได้
  • ปฎิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (และหยุดเสาร์ เว้น เสาร์)