งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 336 ตำแหน่งงาน
  Seacon Co., Ltd.'s banner
  Seacon Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 55K - 89,999 /เดือน
  • วางระบบการจัดทำบัญชีและการเงินให้มีมาตรฐาน
  • จัดทำรายงานและเอกสารทางบัญชี
  • ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินทุกประเภท
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทรTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์การทำงาน 3-4 ปี
  • สามารถปิดงบการเงินรวมได้
  HIP Global Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวงTHB 20K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปิดบัญชีรายเดือน / รายปี
  Ookbee Co., Ltd.'s banner
  Ookbee Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • การศึกษา สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี 2 ปี
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • AR & Payment
  • งานบริหารจัดการติดตามลูกหนี้และการชำระเงิน
  • มีประสบการณ์ติดตามลูกหนี้ (โครงการอสังหาริมทรัพย์)
  Com7 Public Company Limited's banner
  Com7 Public Company Limited's logo
  บางนา
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีต่าง ๆ เช่น ภงด 3, 53, 54
  • จัดทำและยื่นแบบภาษี ภพ 30, 36
  • จัดทำรายละเอียดประกอบรายการทางบัญชี
  IBC Industrial Co., Ltd.'s banner
  IBC Industrial Co., Ltd.'s logo
  บางนา
  • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี และบัญชีภาษีอากร
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี
  • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
  Ananda Development Public Company Limited's banner
  Ananda Development Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • WFH, 10 days-vacation, dental allowance, PF
  • PAEs, TFRS 9, 15 & 16
  • Location : MRT-Queen Sirikrit
  A Ramen Co., Ltd.'s banner
  A Ramen Co., Ltd.'s logo
  สวนหลวง
  • ประสบการณ์การทำงานบัญชีต้นทุน 3 ปี
  • ใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือ ระบบงาน ERP ได้
  • โบนัส, คอร์สพัฒนาทักษะ, ตรวจสุขภาพประจำปี
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • จัดทำงบการเงินรวมรายเดือนและรายไตรมาส
  • ควบคุมและกำกับดูแลนโยบายบัญชีของบริษัทในเครือ
  • จัดทำงบการเงินบริษัทในเครือ
  Prime Products Industry Co., Ltd.'s banner
  Prime Products Industry Co., Ltd.'s logo
  บางนาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • 5 year experience in the accounting field
  • Month end closing, Reconciliation, GL
  • Knowledge in Fixed assets, BOI
  Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited's banner
  Namwiwat Medical Corporation Public Company Limited's logo
  พระประแดง
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • เคยทำงานด้านบัญชี AP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  Ocean Life Insurance Public Company Limited's banner
  Ocean Life Insurance Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • Audit
  • Accounting Information System
  • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  ถัด ไป