งานผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-21 จาก 21 ตำแหน่งงาน
  พระประแดง
  • มี CPD (Continuing professional development)
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • จัดทำงบการเงินประจำปี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • บัญชี Accounting Information System
  • ประสบการณ์การทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
  • Data Collection, Processing, Management
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  EASTERN SUGAR & CANE PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  บางรัก
  • วางระบบควบคุมและตรวจสอบการปิดรายการระหว่างกัน
  • ปิดงบการเงินรวม
  • ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีอากร
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s banner
  Talaypu Natural Products Co., Ltd.'s logo
  วัฒนาTHB 35K - 44,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีมากกว่า 5 ปี
  • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษี
  • สามารถปิดงบบัญชีได้
  Sahamit Product co.,ltd's banner
  Sahamit Product co.,ltd's logo
  บางรัก
  • บริหารจัดการและควบคุมงานด้านบัญชีลูกหนี้
  • บันทึกบัญชีและระบบบัญชีต่าง ๆ
  • จัดทำภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  WESTERN DECOR CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  สาทร
  • AR & Payment
  • งานบริหารจัดการติดตามลูกหนี้และการชำระเงิน
  • มีประสบการณ์ติดตามลูกหนี้ (โครงการอสังหาริมทรัพย์)
  SLC siam laser clinic's logo
  วัฒนา
  • Minimum 5 years of experience in Accounting.
  • Experience in Big 4 audit firms
  • Knowledge of Thai Financial Reporting Standard
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s banner
  RUAYMAIYOOD CO., LTD.'s logo
  ปทุมวัน
  • Financial and Accounting Manager
  • สถานที่ทำงานติด BTS/MRT (Siam Square)
  • หยุด 2 วัน/สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์บริหารงานบัญชีทั้งระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ีมีความรู้มาตรฐานบัญชี ภาษีอากร ต้นทุน ปิดงบบริษัท
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ SAP (ERP) ได้
  NISSAN TRADING (THAILAND) CO., LTD's logo
  ปทุมวัน
  • มีประสบการณ์ทางาน AR, APอย่างน้อย 3 ปี
  • ตรวจสอบภาษีซื้อประจำเดือน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเจ้าหนี้ บันทึกข้อมูล