งาน account executive
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 85 jobs
  Nipa Technology Co., Ltd.'s banner
  Nipa Technology Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 25K - 35K /month
  • มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML ออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้
  • มีความรู้ด้านไอที เข้าใจ Algorithm การใช้งานอีเมล
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และทนสภาวะ
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo

  Account Executive (Contract) - Zupports.co /SCG Start-up

  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)
  Bangsue
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, Sales, Freight Forwarder
  • Monitor SLA & Customer Feedback / Complaint
  • เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo

  Account Executive (Modern Trade)

  Dplus Intertrade Company Limited
  Yannawa
  • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade
  • เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s banner
  The Siam Cement Public Company Limited (SCG)'s logo
  Bangsue
  • พัฒนาธุรกิจจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในนาม Doozy Pack
  • กำหนดและวางกลยุทธ์สำหรับตลาด Retail & E-commerce
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และวางแผนการตลาด
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Digital Account Manager/Senior AE (Sport & Government)

  True Corporation Public Company Limited
  Phayathai
  • อย่างน้อย 3 ปี ในงานขายด้าน Online & digital
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี กลุ่มบริษัท Media Agency
  • ผ่านงานขายโฆษณา TV Digital หรือ สถานีโทรทัศน์
  UNION BUTTON CORP.,LTD.'s banner
  UNION BUTTON CORP.,LTD.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในสำนักงานบัญชีอย่างน้อย 5ปี
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีความกระตือรือร้น และการตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Business Partnership Manager (Content Entertainment)

  True Corporation Public Company Limited
  Huaykwang
  • มีประสบการณ์ Busines Partnership มากกว่า 5 ปี
  • มีความสนใจทางด้านสื่อ Digital Media/Social Media
  • มีประสบการณ์ในงาน Digital marketing มากกว่า 5 ปี
  Next