งานเจ้าหน้าที่บัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีอากรอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมได้เป็นอย่างดี เช่น SAP, Excel
  กรุงเทพมหานครTHB 45K - 70K /เดือน