งานสถาปนิก
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ landscape อย่างน้อย 2 ปี
  • เขียนแบบ ตรวจแบบ ทำราคา และรู้จักต้นไม้
  • มีประสบการณ์ designer แนวราบ
  AP (Thailand) Public Company Limited's banner
  AP (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
  • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (ส.ถ.)
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3Dmax, BIM ได้
  PRO-ACT MARKETING GROUPS CO., LTD.'s banner
  PRO-ACT MARKETING GROUPS CO., LTD.'s logo
  เมืองนนทบุรีTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน