งานวิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Project Planning Services Public Company Limited's banner
  Project Planning Services Public Company Limited's logo

  Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

  Project Planning Services Public Company Limited
  กรุงเทพมหานครTHB 20K - 45K /เดือน
  • วิศวกรไฟฟ้า
  • งานก่อสร้าง
  • วิศวกรที่ปรึกษาโครงการงานก่อสร้าง
  Eminence International Limited's banner
  Eminence International Limited's logo
  บางซื่อ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญา สาขาวิศวกร
  • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้บ้าง
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขาย อย่างน้อย 1 ปี