งานวิศวกรไฟฟ้า
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  SPCG Public Company Limited's banner
  SPCG Public Company Limited's logo
  วัฒนา
  • Electrical Design Engineer
  • Electrical Engineer
  • วิศวกรไฟฟ้า
  Site Preparation Management Co., Ltd.'s banner
  Site Preparation Management Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • รับผิดชอบงานติดตั้งระบบประกอบอาคารและบริหารโครงการ
  • สามารถใช้ AutoCAD และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง (รถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์)
  THAI TRAFO MANUFACTURING CO., LTD.'s logo
  ยานนาวา
  • ประสบการณ์ 5-8 ปีในงานขาย/ ปริญญาตรีวิศวกรไฟฟ้า
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดี
  • เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน