งานวิศวกรระบบ
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's banner
  Thai Credit Retail Bank Public Company Limited / บมจ. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย's logo
  Wattana
  • Server, System engineer, Domain, Provident fund,
  • docker, container, kubernetes, NGINX, JBoss, Linux
  • วิศวกรระบบ, Window, Back up, Active Directory, MRT
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • วิศวกรรมระบบอาคาร
  • วิศวกรอาคาร
  • วิศวกรประจำอาคาร
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s banner
  Electronic Transactions Development Agency (ETDA)'s logo
  Huaykwang
  • พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ให้บริการภายในและนอก
  • Java,C#,.NETcore,NodeJS,JavaScript,Python
  • กองทุนสำเลี้ยงชีพ/เดินทางสะดวกด้วย MRT/ประกันกลุ่ม