งานผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Successmore Being PCL.'s banner
  Successmore Being PCL.'s logo
  จตุจักร
  • ดูแลงานขายและขยายฐานสมาชิก
  • ติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ภายในและภายนอก
  • กำกับดูแลการให้บริการของสาขาจำหน่ายทั่วประเทศ