งานผู้จัดการฝ่ายการเงิน
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 จาก 9 ตำแหน่งงาน
  ดินแดงTHB 55K - 89,999 /เดือน
   Global Power Synergy Public Company Limited's banner
   Global Power Synergy Public Company Limited's logo
   จตุจักร
   • M&A Funding, Financial Due Diligence,Capital fund
   • project finance, corporate finance,Loan Management
   • TOEIC Score 700
   Sahamit Product co.,ltd's banner
   Sahamit Product co.,ltd's logo
   บางรัก
   • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี 5 ขึ้นไป
   • มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจค้าปลีก
   • เคยใช้โปรแกรมบัญชี Express
   Commy Corporation Co., Ltd.'s banner
   Commy Corporation Co., Ltd.'s logo
   ห้วยขวางTHB 45K - 69,999 /เดือน
   • มีเอกสารรับอนุญาต (CPD)
   • มีประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม AX
   • มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 5 ปี ขึ้นไป
   PTT Public Company Limited's banner
   PTT Public Company Limited's logo

   นักการเงิน (097)

   PTT Public Company Limited
   จตุจักร
   • ป.โท : Accounting & Finance, MBA, Economics
   • มีความรู้ทางด้านตลาดเงิน ตลาดทุน
   • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี