งานบัญชี
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 311 ตำแหน่งงาน
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • Detail-oriented, well-organized
  • Proficient in Microsoft Office
  • Excellent English written and oral communications
  Thai Life Insurance Public Company Limited's banner
  Thai Life Insurance Public Company Limited's logo
  Dindaeng
  • งานตรวจสอบงานบัญชีสาขา
  • วิเคราะห์ข้อมูลงานบัญชี
  • ตรวจสอบรายการบัญชีและกระทบยอด
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  Klongtoey
  • ติดตามและศึกษามาตรฐานบัญชีใหม่ๆ
  • บริหารจัดการมาตรฐานบัญชีของกลุ่ม
  • จัดทำงบการเงินรวม
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี
  • มีประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายงานโครงการ
  Sitthinan Co.,Ltd.'s banner
  Sitthinan Co.,Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีความรู้ด้านตั้งหนี้และสต็อกสินค้า
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  Camin151's logo
  JatuchakTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • ประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน3-5ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบัญชีและกฎหมายภาษี
  • หากมีใบ CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s banner
  Evolution Wellness (Thailand) Ltd.'s logo
  Bangrak
  • บัญชีด้านเจ้าหนี้
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีจ่าย, การเงิน
  • การหักภาษี ณ ที่จ่าย
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป:การบัญชี/การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s banner
  Frasers Property (Thailand) Public Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ทำงาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์)
  • ใช้สูตรฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น VLOOKUP, PIVOT TABLE
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s banner
  Pacific Leisure (Thailand) Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์การใช้ Accounting Software (SAP HANA)
  • ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีด้านตั้งลูกหนี้เป็นหลัก
  • ตรวจสอบข้อมูลในinvoice+ต้นทุนว่าเป็นไปตามมาตราฐาน
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  RajtheveeTHB 25K - 34,999 /เดือน
  • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 5-7 ปี และปิดบัญชีได้
  • มีความรู้เรื่องบัญชี การเงิน มาตรฐานทางบัญชี
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s banner
  Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)'s logo
  JatuchakTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • SAP OFFICE (FI-CO,MM)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรง 1-3 ปี
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s banner
  President Hotel and Tower Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีความมั่นคง สวัสดิการดี
  • เดินทางสะดวก ใกล้ BTS และรถประจำทาง
  • มีความก้าวหน้า
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s banner
  BDMS Wellness Clinic Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • มีประสบการณ์ด้าน Accounting, AR, Excel, SAP
  • ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 ติด BTS
  • สวัสดิการประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Thai Central Chemical Public Co., Ltd.'s banner
  Thai Central Chemical Public Co., Ltd.'s logo
  PathumwanTHB 16K - 19,999 /เดือน
  • จัดการกระทบยอดบัญชี แยกประเภท(GL) บัญชี
  • โบนัสตามผลประกอบการ (ประวัติไม่ต่ำกว่า 5 เดือน)
  • ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ถัด ไป