งานที่ปรึกษาด้านการขาย
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 จาก 12 ตำแหน่งงาน
  ACIS Professional Center Co., Ltd.'s banner
  ACIS Professional Center Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
  • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1-3 ปี
  • มีความรู้ด้าน Cybersecurity จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ACC Infra Co., Ltd.'s banner
  ACC Infra Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • พร้อมเริ่มงานทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • Work location close to MRT Samyan, Samyan Mitrtown