งาน software tester
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 69 jobs
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน
  • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, JavaScript
  • มีความรู้ในการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  Aware Outsourcing Services Corporation (Thailand) Ltd. (AOS)'s banner
  Aware Outsourcing Services Corporation (Thailand) Ltd. (AOS)'s logo

  Test Leader

  Aware Outsourcing Services Corporation (Thailand) Ltd. (AOS)
  Phayathai
  • ได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำระดับของประเทศ
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  • มีจัด Training ให้ทุกเดือน
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
  • บริหารจัดการคุณภาพที่มีผลกระทบต่อลูกค้า
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
  • วางแผนการทำ Unit & SIT Test
  • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT
  Next